Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

14/06/2023

Ngày 14/6, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì họp, nghe Tổ biên tập báo cáo tình hình tiếp thu, giải trình việc xây dựng Nghị quyết của UBTVQH về việc trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra. Cùng dự cuộc họp có đồng chí Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại cuộc họp, đại diện Tổ biên tập đã báo cáo Tổng Thanh tra những ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương đối với Dự thảo Nghị quyết, cùng các ý kiến giải trình của Tổ biên tập đối với những vấn đề tiếp thu và ý kiến không tiếp thu trong nội dung Nghị quyết.

Các đại biểu dự họp cơ bản nhất trì với bản báo cáo tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành địa phương và cơ quan thanh tra đối với dự thảo Nghị quyết và các ý kiến giải trình của Tổ biên tập Nghị quyết.

Ngoài ra, một số ý kiến khác cho rằng: Cơ quan thanh tra thuộc Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan đã được hưởng chế độ tài chính đặc thù theo Nghị quyết số 1094/NQQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015, trong đó chi cho đầu tư xây dựng tối thiểu là 10%, chi cho mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị tối thiểu 25%; mức chi tiền lương, tiền công đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động bình quân không vượt quá 1,8 lần và chi từ nguồn kinh phí tiết kiện chi thường xuyên không vượt quá 0,2 lần mức lương theo quy định. Như vậy Tổ biên tập cần xem xét xử lý về quy định trùng lắp này.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đồng nhất quan điểm, việc đưa xử phạt vi phạm hành chính được trích là phù hợp với thực tiễn vì bản chất đây là một khoản tăng thu NSNN qua thanh tra. Đặc biệt là xử phạt vi phạm hành chính về đất đai vì bản chất sai phạm về đất đai là thu lợi bất chính, bị thất thoát do vi phạm pháp luật.

Phát biểu kết luận Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá cao kết quả làm việc của Tổ biên tập Nghị quyết. Đồng thời đề nghị,Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để sớm lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.

 


VIDEO