Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Tổ biên tập Xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại

23/02/2012

Ngày 23/2, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Tổ biên tập Xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại đã họp tiếp tục góp ý kiến cho việc Xây dựng Nghị định này.

 

Theo dự thảo, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại chia thành 5 chương với 17 điều. Trong đó: Chương I, Quy định chung; Chương II, Giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, cung cấp thông tin, tài liệu về khiếu nại, hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại; Chương III, Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; Chương IV, Tiếp công dân; Chương V, Điều khoản thi hành. 

Thảo luận góp ý kiến, các thành viên trong Tổ biên tập nêu lên một số vấn đề về cung cấp thông tin, tài liệu ra sao; tiếp công dân và trụ sở tiếp công dân như thế nào; Hội đồng tư vấn, thành phần, số lượng; khiếu nại lần hai tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Chính phủ ai thuộc thẩm quyền giải quyết; vụ việc phức tạp và thế nào là vụ việc phức tạp; Việc cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế; vấn đề cử người đại diện và xác định thế nào là khiếu kiện đông người, con số cụ thể khẳng định đông người là bao nhiêu…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định, Nghị  định không hướng dẫn một số điều mà Luật không yêu cầu hướng dẫn cụ thể như việc quy định về cung cấp thông tin do đó, bỏ điều 6 trong dự thảo Nghị định.  Tên của Chương II, trong dự thảo Nghị định thiếu mục khiếu nại đông người, Tổ biên tập bổ xung mục này vào cho đầy đủ. Đồng tình đối với việc xây dựng Chương III trong dự thảo nhưng tại Chương IV, vấn đề trụ sở, địa điểm tiếp công dân đồng chí Nguyễn Văn Thanh nhắc nhở, Nghị định phải xây dựng cụ thể và chi tiết hơn nữa. Bên cạnh đó đồng chí cũng lưu ý Tổ biên tập trong việc sắp xếp cơ cấu lại cho lôgic các vấn đề về người tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân, tính chất, nội dung tiếp công dân, phụ cấp cho người tiếp công dân. Đối với vụ việc phức tạp và xác định thế nào là vụ việc phức tạp, đồng chí Nguyễn Văn Thanh yêu cầu, Tổ biên tập nên đưa ra một vài tiêu chí, trong một số lĩnh vực như đất đai, chính sách để làm dẫn chứng cụ thể trong việc xác định vấn đề./.

Thanh Loan

VIDEO