Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định về các cơ quan thực hiện thanh tra chuyên ngành

06/06/2023

Ngày 5/6, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp với bộ, ngành lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, ngày 30/5/2023 Phó Thủ tưởng Chính phủ Lê Minh Khái có văn bản yêu cầu Thanh tra Chính phủ thống nhất với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan về các nội dung còn có ý kiến khác nhau quy định tại dự thảo Nghị định. Trong đó, lưu ý về thẩm quyền ban hành kế hoạch thanh tra của Thanh tra Cơ yếu; việc quy định Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; việc xác định cơ quan thanh tra chuyên ngành, cơ quan đuợc giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đối với Chi cục.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành rà soát các Luật chuyên ngành và Điều ước qụốc tế mà Việt Nam là thành viên, xem xét bổ sung các Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập cơ quan thanh tra theo quy định. Xác định rõ tiêu chí, điều kiện và phạm vi quản lý nhà nước của các ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội làm căn cứ để Chính phủ quy định các Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành, bảo đảm công khai, minh bạch.

Tổng Thanh tra yêu cầu các đại biểu dự họp lắng nghe những giải trình của Thanh tra Chính phủ, đồng thời tập trung cho ý kiến về các nội dung trên để TTCP hoàn thiện nội dung Nghị định để kịp thời ban hành cùng với thời gian Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực (1/7/2023)

Tại cuộc họp, đại biện các bộ, ngành đều thống nhất với dự thảo Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã được Bộ Tư pháp thẩm định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá cao các ý kiến phát biểu của đại biểu. Đồng thời, khẳng định TTCP sẽ  tiếp thu các ý kiến kiến về những vấn đề liên quan theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái để hoàn thiện và điều chỉnh dự thảo Nghị định, sớm ban hành theo quy định.


VIDEO