Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên Cao cấp

21/12/2022

Ngày 20/12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên Cao cấp. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh- Chủ tịch Hội đồng; Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy; Đại diện lãnh đạo Cục, Vụ đơn vị của TTCP và các thành viên trong tổ Ban biên soạn.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, ngay từ đầu năm 2020, dưới chỉ đạo của Lãnh đạo TTCP, Trường Cán bộ Thanh tra đã triển khai một số nội dung như: Rà soát lại chương trình đào tạo, đánh giá những ưu điểm và hạn chế của chương trình hiện có làm cơ sở cho định hướng sửa đổi, bổ sung; Khảo sát, nghiên cứu nhu cầu nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của thanh tra các bộ ngành địa phương để xác định lại những đơn vị kiến thức cần thiết nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng thời, lấy ý kiến từ các học viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường; thành lập Ban biên soạn và Tổ giúp việcl; lấy ý kiến chuyên gia là các cán bộ cấp vụ có nhiều kinh nghiệm; tổ chức 02 cuộc hội thảo với 27 lượt ý kiến tham luận, tham gia góp ý vào đề cương khung chương trình.

Với tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên, đến nay các chuyên đề của chương trình Thanh tra viên cao cấp đã hoàn thiện với 09 chuyên đề tập trung vào việc trang bị tư duy mang tính chiến lược, phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước và 04 chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế về các lĩnh vực hợp tác quốc tế, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng và một số lĩnh vực chuyên sâu khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên Cao cấp cho biết, trong suốt thời gian qua, việc đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Thanh tra được thực hiện theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ được Tổng TTCP phê duyệt và triển khai giảng dạy từ năm 2009 đến nay. Qua hơn 10 năm vừa tổ chức thực hiện vừa cập nhật, chỉnh sửa, Chương trình Thanh tra viên cao cấp của Trường đã bộc lộ một số những tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được những đòi hỏi mà thực tế công tác đang đặt ra.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhà nước của ngành Thanh tra đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế, việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ là một trong những yếu tố then chốt để xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức, trong đó chất lượng hệ thống giáo trình, tài liệu là tiêu chí cơ bản đóng góp vai trò quan trọng, quyết định về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Các thành viên Hội đồng ghi nhận sự tâm huyết xây dựng bộ tài liệu của Ban soạn thảo về qui trình, cấu trúc, nội dung, thời lượng, tính logic và tính thực tiễn trong khung chương trình, trên cở sở đó, xây dựng nội dung chi tiết theo từng chuyên đề bám sát khung chương trình. Đồng thời, các thành viên Hội đồng cũng đánh giá tổng thể cho thấy bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ TTVCC có chất lượng cao, bố cục các chuyên đề được thực hiện công phu, nội dung chi tiết, có tính thực tế trong công tác thanh tra được đưa vào trong tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. 

Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ TTVCC cũng đưa ra một số ý kiến xác đáng từ góc độ thực tế, nhằm bổ sung, hoàn thiện khung chương trình đáp ứng mục tiêu được nêu trong Chiến lược phát triển ngành Thanh tra dến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Cũng tại buổi này, hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu 100% thống nhất thông qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên Cao cấp.


VIDEO