Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Hội đồng nghiệm thu Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

21/01/2021

Ngày 21/01, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. Tiến sĩ Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch hội đồng chủ trì.

Báo cáo tại hội nghị, nêu sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đại diện Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ cho rằng, Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt và triển khai giảng dạy từ năm 2009. Qua hơn 10 năm vừa tổ chức, vừa thực hiện cập nhật, chỉnh sửa, Trường Cán bộ Thanh tra đã đào tạo hàng vạn lượt cán bộ, công chức thanh tra góp phần nâng cao năng lực, trình độ và chuẩn hóa chức danh cho đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra.

Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong giai đoạn hiện nay, hệ thống giáo trình đã bộc lộ một số những tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn đặt ra đó là: chương trình hiện nay mới chỉ chủ yếu dừng ở việc cập nhật kiến thức chưa có nhiều chuyên đề đào tạo kỹ năng; chương trình còn thiếu tính đồng bộ, liên thông giữa các hệ đào tạo; thời gian đào tạo, phương pháp giảng dạy còn chưa hợp lý...

Đồng thời, để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao đội ngũ cán bộ ngành thanh tra, việc sửa đổi toàn diện khung chương trình, giáo trình nghiệp vụ cho cả 03 hệ đào tạo TTV, TTVC, TTVCC là yêu cầu cần thiết và cấp bách.

Theo đó, đối với chương trình thanh tra viên, được xác định là chương trình mang tính chất nền tảng, cơ bản, phải đáp ứng cả yêu cầu về bồi dưỡng kiến thức và yêu cầu về đào tạo nghiệp vụ cũng như đạo đức công vụ. Chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ TTV gồm 28 chuyên đề, 272 tiết (02 tháng thực học). Kết cấu theo 03 phần: Phần I - Kiến thức chung; Phần II- Quy trình nghiệp vụ; Phần III- Một số kỹ năng cơ bản.

Chương trình Thanh tra viên chính, là chương trình mang tính chất nâng cao cho cán bộ quản lý, do đó chương trình phải đáp ứng cả yêu cầu về bồi dưỡng kiến thức và đào tạo nghiệp vụ ở mức độ cao hơn. Chương trình gồm 18 chuyên đề, 200 tiết (1,5 tháng thực học). Kết cấu thành 02 phần: Phần I- Kiến thức chung; Phần II- Các kỹ năng nghiệp vụ.

Đối với Chương trình Thanh tra viên cao cấp, là chương trình cao nhất của hệ đào tạo, chương trình không chia theo các phần như ở chương trình TTV, TTVC mà chỉ tập trung trang bị tư duy mang tính chiến lược, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước. Chương trình bao gồm 09 chuyên đề, 140 tiết (01 tháng thực học).

Kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng thanh tra trong bối cảnh hiện nay nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đánh giá cao kế hoạch xây dựng Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng Thanh tra do Trường CBTT xây dựng. Đối với các ý kiến của thành viên Hội đồng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh giao nhiệm vụ Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ tiếp thu đồng thời, sắp xếp thời gian làm việc theo sự phân công của các thành viên Hội đồng đối với từng khung chương trình nói riêng và cả 03 Khung chương trình nói chung, tổng hợp ý kiến, hoàn thiện để tiến hành nghiệm thu. Sau khi nghiệm thu Khung chương trình, bộ phận chuyên môn sẽ trình Tổng Thanh tra thành lập Hội đồng thẩm định từng chuyên đề đối với cả 03 Khung chương trình./.


VIDEO