Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ

14/06/2022

Ngày 14/6, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ họp, thảo luận cho ý kiến về danh mục đề tài khoa học năm 2023. Tiến sĩ Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch hội đồng Khoa học chủ trì. Toàn thể thành viên Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ tham dự cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (đơn vị thường trực của Hội đồng khoa học TTCP) cho biết, theo tổng hợp danh mục đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm 2023 có 14 đề tài cấp bộ và 08 đề tài khoa học cấp cơ sở.

Thảo luận, cho ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao đơn vị thường trực Hội đồng trong việc tổng hợp danh mục các đề tài nghiên cứu của năm 2023. Các thành viên Hội đồng cho rằng, nên gom các vấn đề giống nhau vào một đề tài để nghiên cứu; đơn vị thường trực Hội đồng tiếp tục rà soát lại tên cũng như thuyết minh của một số đề tài vì đang thiếu sự thống nhất, logic giữa các vấn đề.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tiến sĩ Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng khoa học ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng. Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, các vấn đề nghiên cứu đối với riêng lĩnh vực thanh tra cần bán sát chủ trương đó là, khắc phục tình trạng chậm trong quá trình thực hiện cuộc thanh tra; tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động đoàn thanh tra; chuẩn hóa quy trình thanh tra nhằm nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra.v.v. Chủ tịch Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ đề nghị Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra tiếp thu toàn bộ các ý kiến của thành viên Hội đồng, rà soát hoàn chỉnh danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2023 gửi các thành viên hội đồng cho ý kiến thống nhất để báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ./.

 


VIDEO