Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác giải quyết KNTC

15/02/2012

Ngày 14/2, tại trụ sở TTCP, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì họp xây dựng kế hoạch chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục I, Cục II, lãnh đạo Báo Thanh tra, lãnh đạo Tạp chí Thanh tra cùng một số đơn vị chức năng thuộc TTCP.

 

Với mục đích phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC cũng như những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, khó khăn vướng mắc, nhất là vấn đề khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Qua đó, kiến nghị các biện pháp, giải pháp thực hiện trong thời gian tới và bàn giải pháp chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, bất cập trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tạo niềm tin của công dân với Đảng và Nhà nước.

Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC do Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì , tham dự có Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cùng đại diện các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo đó, trước khi diễn tra Hội nghị toàn quốc, TTCP sẽ tổ chức 3 Hội nghị khu vực về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, dự kiến như sau: Hội nghị khu vực I, từ Ninh Bình trở ra, tổ chức tại Hòa Bình vào ngày 13/3; Hội nghị khu vực II, từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, tổ chức tại ĐăkLăk vào ngày 16/3; Hội nghị khu vực III, từ Bình Thuận trở vào, tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 20/3.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, để Hội nghị thành công, đạt được kết quả tốt, các đơn vị phải chủ động, tích cực, phát huy tính tổng hợp trong toàn cơ quan. Đối với các Cục địa bàn như Cục I, Cục II, Cục III, đồng chí Phó tổng Thanh tra yêu cầu, Cục phải cử cán bộ địa bàn xuống địa phương họp, phố biến làm sao để thực hiện đúng hướng mà Hội nghị đã đề ra, nhất là những địa bàn trọng tâm, phức tạp. Vụ Pháp chế khẩn trương, tích cực, xây dựng dự thảo 2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại và Luật tố cáo. Văn phòng TTCP, nhanh chóng gửi công văn đôn đốc các tỉnh gửi báo cáo. Các cục địa bàn, đọc, tổng hợp đầy đủ số liệu, mang tính chính xác và phải có nhận định, đánh giá khách quan. Sau khi tổ chức 3 Hội nghị khu vực, các đơn vị đúc kết rút kinh nghiệm để tổ chức Hội nghị toàn quốc cho tốt, dự kiến Hội nghị này sẽ được tổ chức vào đầu tháng 4/2012./.

 

 Thanh Loan


VIDEO