Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Ban Cố vấn Điều tra xã hội học về PCTN

10/02/2012

Ngày 8/2/2012, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Lượng, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban cố vấn, Đ/c Lê Văn Lân, Phó Chánh văn phòng BCĐ TƯ về PCTN cùng sự tham gia các thành viên đến từ Ngân hàng thế giới và các đối tác phát triển. Ban Cố vấn chương trình đã họp thảo luận cho ý kiến Điều tra xã hội học về PCTN

 

​Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kế hoạch của TTCP về việc tổ chức điều tra xã hội học và tình hình triển khai thực hiện của đại diện Tổ công tác; Báo cáo chi tiết về phương án điều tra, nội dung mẫu phiếu điều tra, những vấn đề rút ra qua điều tra thử tại tỉnh Vĩnh Phúc và những đề xuất, kiến nghị với Ban Cố vấn của đơn vị tư vấn; Báo cáo nội dung phân công nhiệm vụ của Tổ công tác trong thời gian tới.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đa số nhất trí với những báo cáo mà các đơn vị đưa ra. Bên cạnh đó còn một số vấn đề các đồng chí tham gia hội nghị góp ý với Tổ công tác đó là cần phải cụ thể hơn nữa mẫu câu hỏi; đối tượng được phỏng vấn phải cân bằng tỷ lệ cho phù hợp; vấn đề tập huấn cho cán bộ đi điều tra bảng hỏi cũng phải được xây dựng một cách cụ thể; nên có những cuộc thảo luận mang tính chuyên sâu… 

Tham gia Hội nghị, đại diện Ngân hàng Thế giới cho rằng, những hoạt động khảo sát là hoạt động đặc biệt, có ý nghĩa, nó thể hiện sự tích cực của TTCP cũng như Văn phòng BCĐ TW về PCTN trong hoạt động PCTN. Theo đó, đại diện Ngân hàng Thế giới cũng khẳng định, mặc dù thời gian là rất gấp, khối lượng công việc nhiều nhưng Ngân hàng Thế giới sẽ ủng hộ hết mình cho các cơ quan PCTN của Việt Nam trong đợt khảo sát lần này.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Đức Lượng khẳng định, qua trao đổi các ý kiến cơ bản đã được thống nhất. Qua đó, đồng chí đề nghị Tổ công tác cần tiếp thu triệt để các ý kiến đóng góp, để chỉnh sửa nhằm hoàn thiện nội dung theo yêu cầu. Đồng thời đồng chí cũng nhắc nhở thời gian thực hiện là rất ngắn, nhu cầu thông tin rất cần thiết, do đó phải tiến hành khẩn trương các công việc. Đối với những khó khăn, vướng mắc, đồng chí yêu cầu các bên tham gia sẽ cùng nhau tháo gỡ để có được những kết quả tốt nhất cho cuộc điều tra nhằm phục vụ tốt cho công tác PCTN./.

Thanh Loan

VIDEO