Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thanh tra Chính phủ

20/01/2021

Ngày 19/1, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) về việc thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Dự họp có thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

Báo cáo tổng hợp kết quả xác minh chỉ số CCHC năm 2020 đối với các đơn vị thuộc TTCP cho thấy, 19/19 đơn vị thuộc TTCP đã thực hiện việc tự rà soát chấm điểm theo các tiêu chí chung, tiêu chí thành phần theo Bộ Chỉ số chấm điểm CCHC của TTCP.

Qua công tác rà soát, thẩm định kết quả tự chấm của các đơn vị, những tiêu chí đạt điểm tối đa là những tiêu chí đặc thù liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Những tiêu chí bị trừ điểm nhiều nhất là những tiêu chí chung như: Nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng giao bị quá hạn; số lượng báo cáo CCHC thiếu hoặc ban hành muộn; chậm ban hành kết luận thanh tra; tỷ lệ phát hành văn bản điện tử và áp dụng chữ ký số còn thấp...

Kết quả thẩm định điểm số các đơn vị cho thấy điểm số CCHC tập trung vào 02 nhóm điểm: Nhóm đạt kết quả từ 40 điểm trở lên (12 đơn vị) và nhóm đạt kết quả từ 30 đến dưới 40 điểm (7 đơn vị).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã bàn thống nhất một số nội dung như: Việc công nhận sáng kiến được đề xuất của một số đơn vị; xếp hạng chỉ số CCHC của các đơn vị theo nhóm/thứ tự; hình thức công bố kết quả chỉ số CCHC 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC Trần Ngọc Liêm đánh giá cao Tổ giúp việc đã giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị thực hiện tự đánh giá chấm điểm CCHC và tham mưu rà soát, thẩm định kết quả tự chấm của các đơn vị. Phó Tổng Thanh tra đề nghị tổ chức Hội nghị công bố kết quả và xếp hạng chỉ số CCHC TTCP; Tổ giúp việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong cuộc họp, tổng hợp kết quả đạt được, cũng như những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của các cục, vụ, đơn vị, hoàn thiện Báo cáo và Bảng xếp hạng để chuẩn bị công bố chính thức tại Hội nghị.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm giao Trung tâm Thông tin tham mưu cho lãnh đạo TTCP văn bản yêu cầu thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị tăng cường sử dụng chữ ký số; Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu tham mưu sửa đổi Quy chế bình xét thi đua, khen thưởng, đưa điểm CCHC thành tiêu chí khen thưởng hàng năm nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC tại các đơn vị. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh phải xác định CCHC là nhiệm vụ của toàn hệ thống, là giải pháp giúp các cục, vụ, đơn vị hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn trong giải quyết công việc và thực thi nhiệm vụ./.


VIDEO