Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội thảo tập huấn ASEAN-PAC về giáo dục phòng, chống tham nhũng và các biện pháp phòng ngừa trên phương diện quốc gia

07/06/2023

Trong 2 ngày 30/5 đến ngày 01/6, tại Jakarta, Indonesia, Cơ quan chống tham nhũng Cam-pu-chia (ACU) cùng Uỷ ban Chống tham nhũng In-đô-nê-xi-a (KPK) phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) tổ chức Hội thảo tập huấn ASEAN-PAC về giáo dục phòng, chống tham nhũng và các biện pháp phòng ngừa trên phương diện quốc gia. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch ACU ông YONN Sinat và ông Firli Bahuri, Giám đốc KPK.

 

Đây là hoạt động hợp tác giữa ACU và KPK trong năm hoạt động ASEAN-PAC lần thứ 18 do Cam-pu-chia là nước đăng cai nhằm tăng cường năng lực cho công chức các cơ quan PCTN khu vực ASEAN trong việc xây dựng và thực thi pháp luật;  Tham dự hội thảo có đại diện cơ quan thành viên của Nhóm Các cơ quan phòng, chống tham nhũng ASEAN; đại biểu đại diện cho Văn phòng Liên hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm; Tổ chức Minh bạch quốc tế và các tổ chức NGO, viện nghiên cứu chính sách khu vực và quốc tế cùng đại diện các Bộ, ngành, của In-đô-nê-xi-a.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch ACU YONN Sinat cho rằng, trong thực tiễn, có nhiều yếu tố tác động, chi phối và quyết định đến hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PCTN và việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Mặt khác, tâm lý, văn hoá, phong tục, tập quán cũng như nhận thức ở mỗi địa phương, vùng miền hay trên khía cạnh quốc gia sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của những hoạt động này. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề, ACU, KPK và UNODC đã quyết định lựa chọn “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phòng, chống tham nhũng, các chiến lược phòng ngừa tham nhũng trên phương diện quốc gia” là chủ đề cho Hội thảo tăng cường năng lực ASEAN-PAC 2023.

Trong bài phát biểu của mình ông Firli Bahuri Giám đốc KPK, cho rằng bên cạnh việc phát hiện, xử lý tham nhũng thì tuyên truyền, giáo dục PCTN cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa là 2/3 giải pháp quan trọng của nhiều quốc gia trong chính sách PCTN trên thế giới cũng như ASEAN. Ông Firli Bahuri hy vọng, với những kiến thức, kinh nghiệm và thực tiễn quốc tế tốt được chia sẻ tại Hội thảo, các đại biểu sẽ nhận được những thông tin có giá trị tham khảo tốt, phục vụ thiết thực cho công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách có liên quan đến giáo dục PCTN và thực hiện các biện pháp phòng ngừa ở quốc gia mình.

Các phiên thảo luận chuyên sâu tại Hội thảo xoay quanh các vấn đề về: ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đối số trong việc thúc đẩy vai trò của xã hội trong đấu tranh PCTN; những bài học kinh nghiệm, thực tiễn tốt về việc giáo dục PCTN cũng như việc đưa giáo dục PCTN vào chương trình đào tạo các cấp học; Chiến lược quốc gia PCTN cũng như việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong khu vực công gắn với các chính sách về cải cách thể chế, bộ máy và Các công cụ đo lường, đánh giá chỉ số minh bạch, liêm chính trong khu vực công ở các quốc gia ASEAN;  những thực tiễn tốt về những vấn đề cụ thể trong triển khai hệ thống đấu thầu, mua sắm công điện tử đang được triển khai.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện UNODC và ông Leonardo Paradiso chia sẻ sáng kiển GRAVE  trong nỗ lực  hình thành văn hoá phi tham nhũng trên toàn cầu của giới trẻ và ông Francesco Checchi, cố vấn khu vực về phòng, chống tham nhũng của UNODC chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy liêm chính, minh bạch trong khu vực công và Bà MARIAM MATHEW đại diện từ Tổ chức minh bạch quốc tế TI  chia sẻ những nỗ lực của TI trong việc kêu gọi những sáng kiến ở cộng đồng góp phần chống tham nhũng.

Các phiên của Hội thảo còn giới thiệu những bài học hay, sáng kiến tốt về sự đánh giá và đo lường những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng cũng như sử dụng công nghệ và chuyển đối số trong việc giám sát quản lý nhà nước ở Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin v.v.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch ACU YONN Sinat ghi nhận và đánh giá cao chất lượng những tham luận của tất cả các diễn giả và cho rằng, với thời lượng chương trình được cân đối và phân bổ hợp lý giữa những vấn đề mang tính lý luận, làm cơ sở, nền tảng cho những vấn đề mang tính thực tiễn trong việc xây dựng khung chiến lược quốc gia cũng như chính quyền địa phương trong phòng ngừa tham nhũng. Vấn đề cốt lõi chính là sự cam kết chính trị từ cấp trung ương trong việc triển khai đưa giáo dục PCTN vào trường học. Vấn đề về cân đối nguồn lực giữa khu vực công và tư trong giáo dục PCTN cũng cần được quan tâm. Mỗi quốc gia một cách làm, một sáng kiến khác nhau nhưng vấn đề chung mà mỗi đại biểu tham dự đều rút ra được những hàm ý chính sách quan trọng có giá trị tham khảo thiết thực, phù hợp với đặc thù về kinh tế, chính trị, văn hóa của quốc gia mình đó chính là việc hình thành những mạng lưới của người trẻ, việc sử dụng mạng xã hội hay sự tham gia mạnh mẽ của người dân trong một chính phủ mở, minh bạch là những điểm mấu chốt quan trọng và cần thiết trong việc áp dụng thành công những giải pháp phòng ngừa vào giáo dục PCTN.

 


VIDEO