Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Khung chương trình Nghiệp vụ thanh tra

22/09/2020

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Khung chương trình nghiệp vụ thanh tra và đề án đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Thanh tra. Tham dự hội thảo có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Vũ Văn Chiến cùng các đại biểu là đại diện Lãnh đạo Thanh tra Bộ, ngành Trung ương và Thanh tra các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Vũ Văn Chiến cho biết, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt và triển khai giảng dạy từ năm 2009. Qua hơn 10 năm vừa tổ chức thực hiện vừa cập nhật chỉnh sửa, hàng vạn lượt cán bộ đã được đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong giai đoạn hiện nay, giáo trình này đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được đòi hỏi mà thực tế đặt ra. Cụ thể, giáo trình chỉ dừng ở việc cập nhật kiến thức mà chưa có nhiều chuyên đề đào tạo kỹ năng; thiếu tính đồng bộ, liên thông giữa các chương trình của cả 03 hệ đào tạo; thời gian, phương pháp giảng dạy chưa hợp lý.

Về nguyên tắc chỉnh sửa, hoàn thiện Khung chương trình, Trường Cán bộ Thanh tra xác định, chương trình sau khi được chỉnh sửa phải đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong tình hình mới; phải đảm bảo vừa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn vừa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng giữ gìn sự liêm chính và đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra; chương trình sửa đổi phải bao hàm cả nội dung bồi dưỡng, cập nhật về kiến thức và đào tạo những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ thanh tra; phải kế thừa những nội dung còn phù hợp của giáo trình hiện hành, có sự bổ sung, chỉnh sửa theo hướng đảm bảo tính thống nhất, thứ bậc theo đối tượng học và tính logic của toàn bộ chương trình.

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với việc sửa đổi khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. Bên cạnh đó, một số ý kiến đại biểu cho rằng, khung chương trình mới cần bổ sung thêm thời gian đào tạo, bồi dưỡng; bổ sung thêm chuyên đề tâm lý người đi khiếu nại, tố cáo; tăng cường nghiên cứu trao đổi về kỹ năng đối thoại; đổi mới phương pháp giảng dạy; tiêu chí, tiêu chuẩn trong việc bổ nhiệm cán bộ ngành Thanh tra, thống nhất với khung năng lực vị trí việc làm...

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, do đặc thù ngành Thanh tra phải cọ sát với nhiều lĩnh vực, công việc mang tính chất phức tạp vì vậy người làm công tác thanh tra phải đề cao tính liêm khiết, đạo đức nghề nghiệp và yêu cầu được trang bị trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Qua hội thảo mong muốn nhận được các ý kiến đa chiều từ các đại biểu để hoàn thiện nội dung Khung chương trình nghiệp vụ thanh tra và Đề án đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh yêu cầu, việc sửa Khung chương trình cần thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo đầy đủ kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ trong đó, chú ý về việc đào tạo đạo đức công vụ, liêm chính trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; bằng các bài tập tình huống, tăng cường tương tác giữa học viên với giảng viên; cần lựa chọn cách thức xây dựng Khung chương trình cho phù hợp, lấy ý kiến chuyên gia để tham khảo; tạo môi trường thực tiễn để học viên thực hành, đồng thời chú trọng nội dung phần khung kiến thức nền để tiến tới thực hiện xây dựng Khung kiến thức thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp cho phù hợp.


VIDEO