Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội thảo khoa học đề tài cấp cơ sở: “Xây dựng thư viện số ngành Thanh tra”

15/06/2023

Ngày 14/6, tại Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở, do bà Trần Thị Thanh Minh, chuyên viên Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) làm chủ nhiệm đã tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý nghiên cứu đề tài “Xây dựng thư viện số ngành Thanh tra”. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, ông Cung Phi Hùng, bà Phạm Thị Thu Hiền Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT cùng dự hội thảo.

Bà Trần Thị Thanh Minh cho biết, ở Việt Nam, hiện nay các thư viện đều đã có ứng dụng công nghệ vào hoạt động, tùy vào chức năng, nhiệm vụ, định hướng… của từng thư viện mà việc phát triển theo hướng hiện đại được thực hiện ở quy mô và mức độ khác nhau.
Đối với ngành Thanh tra, thư viện mới chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ sở dữ liệu dạng thư mục và tài liệu ở dạng sách mà chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng tài liệu số của cán bộ, công chức, viên chức và bạn đọc trong và ngoài ngành Thanh tra, do đó, để đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ công chức, viên chức trong và ngoài Ngành, việc xây dựng cơ sở dữ liệu, thư viện số ngành Thanh tra là cần thiết.
Với mục đích là làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn để đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm xây dựng thư viện số ngành Thanh tra, đề tài nghiên cứu 3 nội dung: Một số vấn đề chung về xây dựng thư viện số; nhu cầu sử dụng thư viện số và khả năng xây dựng thư viện số ngành Thanh tra; giải pháp, kiến nghị xây dựng thư viện số ngành Thanh tra.

Cùng ngày, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở “Giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra” do bà Trần Thị Tú Uyên, Nghiên cứu viên, Viện CL&KHTT làm chủ nhiệm cũng đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của đại biểu để triển khai nghiên cứu.


VIDEO