Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh tra

23/10/2021

Trong hai ngày 22-23/10/2021, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh tra. Tham dự Hội thảo có ông Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật -Văn phòng Chính phủ, Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Phó vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự-hành chính Bộ Tư pháp, Ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ và đại diện Lãnh đạo thanh tra một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị các đại biểu tập trung tham luận vào vấn đề thanh tra chuyên ngành, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, việc xây dựng Kết luận thanh tra, thẩm định Kết luận thanh tra, việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra...

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, các đại biểu bày tỏ trong thời gian ngắn Dự thảo Luật thanh tra đã có nhiều bước tiến lớn trong việc hoàn thiện các quy định về sắp xếp các cơ quan thanh tra theo hướng linh hoạt, đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành và địa phương; thống nhất về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, giữa thanh tra và kiểm toán,… Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị cần quy định linh hoạt hơn trong việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, việc thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đề cao trách nhiệm Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra.

                                                                 Hải Yến – VPC


VIDEO