Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội thảo đào tạo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về phòng chống tham nhũng

18/03/2021

Ngày 17/03/2021, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Cơ quan Phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp (AFA) đã tổ chức hội thảo đào tạo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về liêm chính và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ, đại diện Đại sứ quán Cộng Hòa Pháp tại Hà Nội cùng toàn thể học viên lớp nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp năm 2021.

Tại buổi hội thảo trực tuyến, các chuyên gia cao cấp của AFA đã giới về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của AFA; các biện pháp giáo dục liêm chính cho công chức; định nghĩa liêm chính và nhận diện các tình huống xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; cơ chế phòng ngừa, phát hiện và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ ở CH Pháp, đặc biệt trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng và trong chính các cơ quan phòng, chống tham nhũng; trao đổi và thảo luận về việc áp dụng kinh nghiệm của Pháp vào thực tiễn Việt Nam.

Thông qua Hội thảo đã tạo điều kiện để hai bên trao đổi, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, thực tiễn tốt về liêm chính và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định có liên quan của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Việt Nam; góp phần thúc đẩy giao lưu, học hỏi và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và các Đối tác của CH Pháp

Tài liệu đính kèm:


VIDEO