Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh Hà Tĩnh cho ý kiến một số vụ việc khiếu kiện bức xúc, kéo dài

24/04/2012

Vừa qua, Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh Hà Tĩnh (Hội đồng TVGQKNTC) đã tiến hành họp cho ý kiến đối với 05 vụ việc do Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại cuộc họp

Đồng chí Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các thành viên của Hội đồng tư vấn đại diện cho các ngành: UBMT Tổ quốc tỉnh, Viện Kiểm sát, TAND tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở TNMT, Sở Giao thông vận tải, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Cục thi hành án dân sự, Phòng Nội chính - UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo: UBND huyện Vũ Quang, UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND thành phố Hà Tĩnh và các thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng tư
Tại kỳ họp lần này Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên - Môi trường, trình xin ý kiến Hội đồng tư vấn 05 vụ việc, gồm:
(1) Đơn của ông Phạm Thế Viện, đòi lại đất cũ của cha ông (Phạm Triệu) cho Trạm thuế Chợ Bộng mượn xây dựng trạm thuế;
(2) Vụ việc của ông Nguyễn Xuân Dần ở khối 9 phường Trung Lương về quyền sử dụng đất giữa dòng họ Nguyễn với ông Nguyễn khắc Thảo;
(3) Kiến nghị của ông Võ Hoàn, trú tại số 4, ngõ 6 phường Tân Giang về hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng cho gia đình ông liên quan đến việc Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tĩnh Giang tiến hành xây dựng một số công trình kiên cố tại nhà thờ Tĩnh Giang khi chưa làm xong thủ tục giải phóng mặt bằng;
(4) Tranh chấp về quyền sử đất của các ông: Nguyễn Quang Nhiệm, Nguyễn Ngọc Thân, Nguyễn Chí Thanh, ở xóm 2 xã Đức Bồng huyện Vũ Quang với bà Nguyễn Thị Phương ở cùng địa chỉ;
(5) Kiến nghị của bà Hoàng Thị Hòa khối phố 3 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT báo cáo tóm tắt 05 vụ việc, các thành viên Hội đồng TVGQKNTC tỉnh, đại diện các địa phương có công dân khiếu kiện đã đi sâu phân tích những cơ sở, chứng cứ, thảo luận cho ý kiến từng vụ việc. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên tại cuộc họp và căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, đồng chí Trần Minh Kỳ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh đã kết luận cụ thể từng vụ việc. Riêng kiến nghị của bà Hoàng Thị Hòa khối phố 3 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh đã giải quyết hết thẩm quyền, UBND tỉnh đã tổ chức soát xét và có văn bản trả lời nhiều lần, nay bà Hòa tiếp tục có đơn kiến nghị nhưng không đưa ra được tình tiết nào mới, vì vậy giao cho Thanh tra tỉnh tham mưu Thông báo chấm dứt việc xem xét giải quyết đối với các khiếu nại, kiến nghị của bà./.
Theo Thanhtrahatinh.gov.vn

VIDEO