Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị triển khai, quán triệt kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư phục vụ ĐH Đảng XII

12/01/2016

Ngày 12/01/2016, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã chủ trì Hội nghị triển khai, quán triệt các đơn vị có liên quan để thực hiện thống nhất và hiệu quả các kế hoạch của TTCP trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Theo kế hoạch tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian trước và trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, TTCP phối hợp, chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền của TƯ và địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN của công dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và lợi ích của Nhà nước, tuân thủ quy định của pháp luật; chỉ đạo việc tiếp, hướng dẫn những vụ việc KN, TC đông người vượt cấp lên TƯ; chỉ đạo việc giải quyết các nội dung KN, TC phức tạp kéo dài, các vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền của TƯ có ý kiến chỉ đạo nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết.

TTCP chủ trì, phối hợp với các cơ quan bố trí đủ cán bộ có kinh nghiệm tiếp công dân để làm nhiệm vụ thường xuyên theo đúng lịch tiếp dân của từng cơ quan; khi có tình huống công dân khiếu kiện đông người phải bố trí tăng cường cán bộ làm nhiệm vụ để tiếp và giải tỏa kịp thời; phối hợp với Bộ Công an, công an TP Hà Nội xây dựng kế hoạch phối hợp kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện có đông người tham gia kéo lên TƯ.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình và đôn đốc các địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh và các vụ việc tồn đọng kéo dài theo Kế hoạch 1130 và Kế hoạch 2100 của TTCP; thành lập các đoàn thanh tra để kiểm tra, xem xét việc giải quyết những vụ việc phức tạp ở một số địa phương có nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài để báo cáo thủ tưởng chỉ đạo địa phương giải quyết dứt điểm; tăng cường trách nhiệm Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phối hợp tiếp dân phục vụ Đại hội Đảng…

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đã góp một số ý kiến vào phương án tiếp dân. Theo đó,  cần tập trung vào các việc cụ thể, nắm chắc thông tin giữa ban tiếp dân và các địa phương trong thời kỳ diễn ra đại hội để có những phương án cụ thể; phương án tiếp dân phải mềm dẻo và tập trung vào các vụ việc khiếu kiện của công dân hiện đang lưu trú tại Trụ sở tiếp công dân Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Kết luận tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu về phương án tiếp dân và đề nghị các cơ quan cần nêu một số tình hình KN, TC của công dân; cần đưa ra các phương án xử lý tình huống khẩn cấp; các cơ tham gia tiếp dân  tại Trụ sở cần tăng thêm người, không bỏ vị trí; bổ sung, thành lập các tổ địa phương để ứng trực kết hợp với Ban Tiếp công dân TƯ để đưa công dân về địa phương. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Công an và Tổng Cục an ninh tăng cường các biện pháp bảo vệ; Văn phòng Chính phủ kịp thời xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi tình huống khẩn cấp xảy ra; các cơ quan của Đảng, Nhà nước phải có phương án cụ thể trong công tác tiếp công dân. Phó Tổng Thanh tra yêu cầu lãnh đạo Cục I, Cục II và Cục III báo cáo tình hình KN, TC của khu vực và dự báo khiếu nại của địa phương; cần kết luận các vụ KN, TC đã đưọc kiểm tra; Ban Tiếp dân TƯ cần rà soát lại các vụ việc KN bức xúc để có phương án tiếp công dân kịp thời. Đồng thời, các đơn vị ở địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân TƯ, vận động công dân trở về địa phương khi cần thiết./.

Hoàng Linh     


VIDEO