Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức tại 285 điểm cầu, với sự tham gia của 13.979 đại biểu trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tại điểm cầu Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, tham dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị; Trưởng các đoàn thể thuộc TTCP; Cấp ủy các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Ủy ban Kiểm tra các Đảng bộ cơ sở.

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối; từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS. TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và PGS.TS.GVCC Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay”.

VIDEO