Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị thẩm định, nghiệm thu tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

15/02/2022

Trong 2 ngày 14-15/2, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị thẩm định, nghiệm thu tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy; nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cùng các thành viên Hội đồng và Ban soạn thảo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho biết, việc đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Thanh tra được thực hiên theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt và triển khai giảng dạy từ năm 2009 đến nay.

Qua gần 13 năm tổ chức thực hiện, việc cập nhật kiến thức, bổ sung, chỉnh sửa hệ thống tài liệu phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng đã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được công tác đào tạo bồi dưỡng đặt ra, nhất là tài liệu về đào tạo, bồi dưỡng nghiiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp.

Bộ tài liệu hiện đang sử dụng chỉ dừng lại ở việc cập nhật kiến thức, chưa trang bị một cách đầy đủ cho học viên về kỹ năng chuyên nghiệp, ứng xử trong hoạt động của thanh tra như kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng lập biên bản, kỹ năng làm báo cáo…

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Nhà nước của ngành Thanh tra đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế, việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ là một trong những yếu tố then chốt để xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ  công chức, viên chức trong đó chất lượng hệ thống giao trình tài liệu là tiêu chí cơ bản đóng góp vai trò rất quan trọng trong quyết định về việc chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới.

Trên cơ sở quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài của Tổng Thanh tra Chính phủ, Hội đồng tiến hành thẩm định, nghiệm thu đề tài về tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. Tại hội nghị, các thành viên Ban biên soạn trình bày ý tưởng xây dựng nội dung Chuyên đề. Các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nêu ý kiến đánh giá, nhận xét đối với từng chuyên chuyên đề. Các ý kiến góp ý của đại biểu tại Hội nghị đã nêu bật sự cần thiết và những điều cần chỉnh sửa, bổ sung cho bộ tài liệu. Các ý kiến cũng đánh giá tổng thể 02 bộ chương trình tài liệu Thanh tra viên, Thanh tra viên chính mặc dù có một số nội dung cần điều chỉnh nhưng tổng thể đạt chất lượng.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, tới đây Ban soạn thảo sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện.


VIDEO