Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị tập huấn, đạo tạo sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp

28/10/2019

Sáng ngày 25/10/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ đã có tổ chức Hội nghị tập huấn, đào tạo sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho các đơn vị đang công tác tại phía Nam gồm Cục III, Báo Thanh tra, Ban Tiếp công dân Trung ương và Văn phòng TTCP (trụ sở phía Nam). Cục trưởng Cục III Trần Văn Mây tham dự hội nghị.

​Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Lê Thế Chiến nêu rõ, phần mềm Hệ điều hành tác nghiệp hoàn thành là sự nỗ lực rất lớn của Văn phòng TTCP, Nhà thầu Viettel cùng với sự phối hợp tích cực Trung tâm Thông tin, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Phần mềm V-Office mới bao gồm các chức năng chính: quản lý, sử dụng văn bản đi, văn bản đến; ký số trên văn bản điện tử; điều hành, quản lý công việc; lịch và thông báo nhắc việc trên nền Web công nghệ điện toán đám mây; tương thích với các thiết bị ứng dụng như điện thoại Smatphone, iPad; đảm bảo tiêu chí thông minh, thân thiện và tiện ích.

Tại hội nghị, đại diện Chủ đầu tư cũng đề nghị các thành viên tham dự hội nghị trong quá trình tập huấn, đào tạo, sử dụng tích cực phản ánh, đề xuất những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn và hoạt động của đơn vị mình. Tham gia góp ý kiến tại hội nghị, Cục trưởng Cục III Trần Văn Mây thể hiện sự quan tâm sát sao và khẳng định đây là yêu cầu sử dụng cấp thiết, quan trọng không chỉ là của ngành Thanh tra mà là của Chính phủ trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử 4.0./.


VIDEO