Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiếp công dân

12/10/2017

Ngày 12/10, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì hội nghị; đồng chủ trì hội nghị có đại diện lãnh đạo 8 cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc TTCP, đại diện lãnh đạo các đơn vị đầu mối của 7 cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở.

​Báo cáo sơ kết thực hiện Quy chế cho thấy, trong thời gian qua, các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp, công tác phối hợp đã đi vào nề nếp, mang lại hiêu quả thực chất và thiết thực, tạo sự thuận lợi để công dân thực hiện quyền KN, TC, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Từ tháng 9/2015 đến nay, Trụ sở đã tiếp 33.221 lượt công dân đến trình bày 9.429 vụ việc, trong đó KN 5.946 việc, TC 1.835 việc, kiến nghị và phản ánh 1.648 việc, có 919 đoàn đông người. Bên cạnh đó, các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo mọi công dân đến Trụ sở được tiếp, hướng dẫn đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ngày 24/3/2016, TTCP đã ban hành Kế hoạch số 564/KH-TTCP về việc kiểm tra theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC. Với vai trò phụ trách Trụ sở, TTCP cũng đã phối hợp cùng các cơ quan trung ương của Đảng, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư thường xuyên, nhất là trong thời gian diễn ra các cuộc họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; phối hợp và ban hành nhiều thông tư hướng dẫn quy định cụ thể việc thi hành Luật, Nghị định; phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế: chưa có sự tham gia đồng bộ của các cơ quan tiếp công dân đối với phần mềm tiếp công dân tại Trụ sở, dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc cập nhật thông tin có cơ sở để trả lời công đân; công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc tại địa phương chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên;…

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo và lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. Qua hai năm thực hiện quy chế, các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở đã có được sự phối hợp chặt chẽ nên công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại trụ sở hiệu quả hơn. Phó Tổng thanh tra yêu cầu, trong thời gian tới cần sửa đổi bổ sung một số điểm trong quy chế về sử dụng con dấu tại Trụ sở và một số hoạt động chung giữa các cơ quan như đồng tổ chức ban hành và triển khai thực hiện những kế hoạch công tác; Ban Tiếp công dân TƯ chủ trì lập tổ công tác xem xét việc sửa quy chế; tăng cường công tác kiểm tra tại địa phương với sự tham gia của nhiều cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở, nhằm tạo sự thống nhất, tránh sự chồng chéo giữa các cơ quan; đẩy nhanh việc triển khai sử dụng chung hệ thống phần mềm CSDL QG về KN, TC để đảm bảo sự thống nhất từ địa phương đến TƯ./.


VIDEO