Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2022

14/07/2022

Ngày 13/7, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ TTCP. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng ủy TTCP cho thấy, trong thời gian vừa qua, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy TTCP tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự đảng TTCP tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.  

Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của TTCP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Trong 6 tháng đầu năm, các cục, vụ  tiếp tục thực hiện 39 cuộc thanh tra; triển khai 4 đoàn công tác thanh tra liên ngành kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra.

Trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản của cấp ủy cấp trên, tại liệu sinh hoạt nội bộ của TƯ, Ban Tuyên giáo TƯ và Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ Kết luận số 01 ngày 18/5/2021. Các cấp ủy đẩy mạnh công tác quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng đến từng cán bộ, đảng viên, công tác, viên chức, người lao động, chú trong công tác nắm tình hình để kịp thời xử lý những vấn đề phát sịnh. Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng chi bộ gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

Tập trung thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2022-2025; đã tổ chức thành công đại hội điểm tại Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tổng hợp và Chi bộ phòng Tổng hợp thuộc Đảng bộ Ban Tiếp công dân TƯ và tiến hành họp rút kinh nghiệm để triển khai tổ chức đại hội chi bộ ra diện rộng trong Đảng bộ theo kế hoạch. Ngoài ra, 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cũng tập trung triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên theo kế hoạch…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong đánh giá cao các ý kiến phát biểu biểu tại hội nghị. Đồng thời, ghi nhận kết quả công tác đảng trong thời gian vừa qua, tuy nhiên, Tổng Thanh tra cũng đã chỉ ra một số mặt tồn tại hạn chế cần khắc phục như: công tác báo cáo định kỳ vẫn còn chưa đều, chưa đảm bảo được tiến độ; ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị trong một ít đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy nhanh tiến độ ban hành 14 kết luận thanh tra; tập trung đẩy nhanh các cuộc thanh tra đang tiến hành theo kế hoạch, đặc biệt là các cuộc thanh tra đột xuất; hoàn thành cơ bản các cuộc giám sát sau thanh tra; đẩy nhanh tiến độ chất lượng thanh tra; quản lý đoàn thanh tra…

Tiếp tục tăng cường vai trò của đảng ủy, chi ủy trong việc kiểm tra, giám sát đẩy mạnh và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan và toàn ngành Thanh tra.

 

 


VIDEO