Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ 8

29/04/2022

Ngày 28/04/2022, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TTCP lần thứ tám. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2022- 2025; một số nội dung chính của dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của Đảng bộ TTCP, Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06- NQQ/ĐUK ngày 25/1/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Theo đó, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/ĐUK cho thấy, được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy Khối, các cơ quan Trung ương, Đảng bộ TTCP đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: Đảng ủy và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 kịp thời, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao; các tổ chức đảng trực thuộc nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương, tinh thần tiên phong, gương mẫu có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thực hiện thường xuyên; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, hoạt động của các chi bộ, đảng bộ, cấp ủy được tăng cường, đạt hiệu quả tốt hơn.

Về kết quả công tác quý I/2022, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khắc phục khó khăn, góp phần triển khai thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. Tuy nhiên, trong hoạt động các đảng bộ, chi bộ cũng còn một số hạn chế cần phải khắc phục như công tác báo cáo định kỳ vẫn còn chưa đều, chưa bảo đảm tiến độ, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị trong một số ít đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham gia cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của Đảng bộ TTCP, dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Đảng bộ Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, báo cáo kết quả công tác quý I của Đảng ủy cũng như các ý kiến tham gia tại cuộc họp. Theo Bí thư Đảng ủy Đoàn Hồng Phong, điểm nổi bật trong công tác quý I của Đảng ủy TTCP là công tác phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Cán sự Đảng TTCP trong lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch công tác; Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành kiểm điểm, tự đánh gia, xếp loại Ban Thường vụ, Đảng bộ TTCP trình Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xem xét, xếp loại tiến hành đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, các cấp ủy, đảng viên và thực hiện công tác khen thưởng trong Đảng bộ.

Trong công tác thanh tra, quý I, các cục, vụ tiếp tục thực hiện 39 cuộc thanh tra, trong đó, đã ban hành 4 kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về 9 dự thảo kết luận thanh tra, tiếp tục hoàn thiện 7 dự thảo kết luận thanh tra, xây dựng 6 báo cáo kết quả thanh tra; giám sát hoạt động của 13 đoàn thanh tra; tiếp tục triển khai 4 đoàn kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa; đã cơ bản hoàn thành cuộc thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, kit test Covid -19 …

Trong công tác tiếp công dân, tiếp tục phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg và Kế hoạch số 363/KH-TTCP và các vụ việc khiếu nại, tố cáo Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, thể chế và các mặt công tác khác cũng được triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định. Đã và đang hoàn thiện báo cáo tổng kết việc thực hiện chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động của TTCP để triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự đến năm 2030 vì sự phát triển bền vững và Kế hoạch thực hiện UNCAC; báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội dự thảo Luật Thanh tra …

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy đã tập trung quán triệt, triển khai đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc các nghị quyết, chỉ thị của đảng, các văn bản của cấp ủy cấp trên. Đảng ủy triển khai Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021; tiếp tục thực hiện công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng chi bộ gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng đơn vị, các tổ chức đoàn thể vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong quý II, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Ban Cán sự, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong yêu cầu các cục, vụ khẩn trương tham mưu ban hành kết luận thanh tra, trong đó hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, kit test Covid - 19; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016 – 2021 theo kết luận của Đoàn giám sát của Quốc hội; hoàn thành việc trình Quốc hội Luật Thanh tra; tổng kết việc thực hiện chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng…

Trong công tác xây dựng đảng, yêu cầu triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTCP; triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2022 – 2025, trong đó thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối, nghiêm túc, đầy đủ, không rườm rà.


VIDEO