Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hải Dương: Thanh tra Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Bồ Dương Hải Dương: Thanh tra Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Bồ Dương

13/02/2012

Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương Phạm Văn Duyên vừa ký quyết định thanh tra việc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Bồ Dương, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.

Thời gian thanh là 45 ngày. Đoàn Thanh tra do ông Nguyễn Tuấn Sơn, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III làm Trưởng đoàn.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng vừa ký quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý đầu tư Dự án Xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung thị trấn Sao Đỏ và thanh tra việc thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn.

Đoàn Thanh tra do ông Vũ Duy Ninh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ V làm Trưởng đoàn. Thời điểm thanh tra từ năm 2007 - 2010 (khi cần thiết, sẽ xem xét nội dung có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra). Thời gian thanh tra là 45 ngày.

Tại các quyết định thanh tra nêu rõ, Đoàn Thanh tra có trách nhiệm làm rõ từng nội dung thanh tra; đối chiếu với chế độ, chính sách pháp luật xác định ưu điểm, thiếu sót, khuyết điểm (nếu có) cũng như nguyên nhân tồn tại để đề ra biện pháp khắc phục.

Theo Báo Thanh tra

VIDEO