Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hà Nội nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

10/03/2012

Ngày 8/3, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Chỉ thị số 04, yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các sở, ban, ngành nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh trong buổi tiếp dân định kỳ của lãnh đạo Thành phố​

​Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan trên phải tiến hành ngay việc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để công dân gửi đơn thư nhiều lần hoặc vượt cấp. Đồng thời tập trung thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 
Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung chỉ đạo, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định của pháp luật; tăng cường đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác vận động, tuyên truyền giáo dục các đoàn viên, hội viên chấp hành đúng quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật...
Định kỳ hàng tháng, tổng hợp báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; trong đó, có kiến nghị các giải pháp khắc phục những vướng mắc, tồn tại để giải quyết kịp thời./.
Theo Dangcongsan.vn

VIDEO