Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Góp ý dự thảo Đề án của Chính phủ

30/07/2020

Ngày 28/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có các Văn bản số 1258/TTCP-CLKHTT, 1260/TTCP-CLKHTT về việc đề nghị góp ý dự thảo Đề án của Chính phủ.

Toàn văn các Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO