Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cụm Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu ký giao ước thi đua

02/03/2012

Ngày 01/3, tại Bến Tre, Cụm Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu đã tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2012. Dự lễ ký có các đồng chí Chánh Thanh tra các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Trong năm 2011, các đơn vị trong cụm đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với các vụ việc mới phát sinh, hạn chế thấp nhất các vụ khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp; làm tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp dân, gắn tiếp dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tích cực đổi mới phương pháp làm việc và xây dựng văn hoá ứng xử văn minh của cán bộ, công chức ngành Thanh tra; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, không có cán bộ công chức vi phạm kỷ luật, nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất.

Trên cơ sở các giao ước thi đua đã ký kết, năm 2012 Cụm Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch thanh tra. Trong đó, toàn cụm sẽ triển khai các cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch, đúng thời gian, đảm bảo chất lượng thanh tra; thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo. Kết quả thanh tra phải thực hiện đảm bảo chính xác, trung thực; các kiến nghị của đoàn thanh tra phải có tính khả thi, đảm bảo các quyết định xử lý sau thanh tra có hiệu lực pháp luật được thực hiện đạt tỷ lệ cao.

Cũng tại Hội nghị, Cụm thi đua thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu đã bàn và thông qua kế hoạch tổ chức thi đua, tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2012 của Cụm./

Theo Thanhtravietnam.vn

VIDEO