Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục III, Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác nhiệm vụ năm 2018

11/12/2018

​Ngày 10/12, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn dự và phát biểu chỉ đạo

​Theo báo cáo, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức, Cục III đã thực hiện kịp thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2018.
Cụ thể, về công tác thanh tra, Cục đã hoàn thành 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2017 chuyển sang và triển khai thực hiện đúng tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2018; đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra tại Kiên Giang, Trà Vinh và đang triển khai cuộc thanh tra tại Bình Phước.
Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục đã thực hiện tham mưu trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ký báo cáo Thủ tướng Chính phủ 27 vụ việc, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đối với 22 vụ việc. Cục cũng đã tham mưu trả lời hàng chục vụ việc khiếu nại, tố cáo do địa phương và các cơ quan Trung ương chuyển đến, cũng như thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương để chủ động nắm chắc tình hình, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Cục đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra các tỉnh, thành phố trong việc theo dõi tình hình hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài, cũng như đôn đốc các địa phương trong việc tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo theo chuyên đề về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chức năng nhiệm vụ được giao.
anh 2 1.jpg
Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tập thể công chức, viên chức Cục III đã nỗ lực cố gắng hoàn thành trong thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao trong thời gian vừa qua; đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo Cục cần phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ, công chức theo tinh thần nâng cao tính chủ động của cán bộ, công chức trong việc nắm tình hình, nắm địa bàn được phân công theo dõi để kịp thời tham mưu lãnh đạo trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cũng yêu cầu đối với mỗi cán bộ, công chức Cục III cần phát huy tính chủ động của bản thân, nâng cao tinh thần tự học tập, nghiên cứu, rèn luyện, kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt hiệu quả cao trong công việc.
Về chương trình công tác năm 2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn lưu ý Cục III cần tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt trong công tác giám sát, kiểm tra địa bàn cần phải gắn với kế hoạch cụ thể, cũng như phối hợp tốt với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ để nắm chắc tình hình.

VIDEO