Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục II tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2020

29/12/2020

Ngày 29/12/2020, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực II (Cục II) đã tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ các mặt công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh dự và phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid - 19 và phần nào ảnh hưởng của lũ lụt thiên thai đối với các tỉnh Miền Trung như với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục II đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2020. Cụ thể:

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC trên địa bàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên được chú trọng; phân công cán bộ phụ trách địa bàn chủ động hơn trong việc đôn đốc các địa phương kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, nắm bắt thông tin về tình hình KNTC để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý; phối hợp với các địa phương bàn giải pháp tháo gỡ nhiều vụ việc phức tạp; đồng thời hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ phối hợp trên các lĩnh vực công tác được giao, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các địa phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn khu vực; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.

Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2020 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Cục cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm; tiếp tục hoàn thiện 05 cuộc thanh tra từ những năm trước chuyển sang  (03 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra, 01 cuộc đã hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến trước khi ký ban hành, 01 cuộc đang xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Kết luận thanh tra; triển khai cả 02 cuộc thanh tra chính thức theo kế hoạch năm 2020 tại tỉnh Kon Tum và tỉnh Đắk Lắk

Về giải quyết KNTC, năm 2020, Cục II được giao thực hiện 11 nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao (đã hoàn thành 05 vụ việc báo cáo Thủ tướng, 03 vụ việc đang trình xin ý kiến lãnh đạo TTCP để báo cáo Thủ tướng, còn 03 vụ việc đang hoàn thiện báo cáo) và 02 vụ việc do Đại biểu Quốc hội chuyển đến; tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác do Thủ tướng Chính phủ giao; cử Cán bộ, công chức Cục tham gia các Tổ công tác, Tổ kiểm tra xem xét, xác minh đơn tố cáo nội bộ theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ và Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.  

Nhìn chung, năm 2020, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung lực lượng thực hiện xong 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm theo Kế hoạch; việc phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Cục có nhiều chuyển biến tích cực, rõ ràng hơn; đảm bảo kịp thời, chủ động và quán xuyến với công việc. Cục II đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác năm 2020 của Cục II. Chia sẻ những khó khăn, phức tạp trong công tác thanh tra, giải quyết KNTC đối với khu vực miền Trung Tây Nguyên, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nêu một số nguyên nhân chủ quan như: Hiệu lực, hiệu quả việc quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với địa phương còn hạn chế; một số công chức còn thụ động trong công việc, chưa tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ nên thời gian, tiến độ các vụ việc được giao còn kéo dài, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao, chưa bám sát địa bàn để chủ động nắm bắt tình hình…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu lãnh đạo Cục cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các cuộc thanh tra đang làm cũng như triển khai ngay từ đầu năm những cuộc thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt; quan tâm nhiều tới công tác nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra cũng như các nhiệm vụ chính trị khác của Cục; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các địa phương do đơn vị phụ trách; chủ động phối hợp tốt hơn nữa với các cục, vụ đơn vị thuộc cơ quan TTCP trong hoạt động chuyên môn để nâng cao hoạt động chung của toàn cơ quan…

Trên cơ sở kết quả công tác chuyên môn, công tác Đảng, Cục đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, đảng viên và bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP.

                                                                                                                             PV 

  


VIDEO