Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC 4 năm

28/03/2012

+ Tây Ninh:Tiếp dân, giải quyết KNTC gắn với hỗ trợ đời sống cho người dân

Trong 4 năm qua thực hiện Luật KNTC; Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/02/2009 của Thanh tra Chính phủ; Chương trình hành động số 28-CTr/TU; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 16/4/2010 của Tỉnh ủy Tây Ninh “về việc tiếp tục đổi mới công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC”, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. 
 
Đặc biệt, với các vụ việc phức tạp, đông người, UBND tỉnh Tây Ninh thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với người dân, tăng cường xuống địa bàn để nghe phản ánh, kiến nghị của người dân; kịp thời xử lý, giải quyết khi công dân tập trung đông người khiếu kiện tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng
 
Hiện nay, Tây Ninh đã giải quyết cơ bản đối với KN đông người ở Khu liên hợp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời và việc đòi lại đất các nông, lâm trường trên địa bàn huyện Tân Biên và Tân Châu. Đối với công tác tiếp dân, trong năm qua lãnh đạo các cấp, các ngành đã quan tâm hơn đến công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân như thường xuyên tiếp xúc với dân định kỳ cũng như đột xuất, tiến hành củng cố phòng tiếp dân theo Đề án 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tích cực trong việc xem xét thẩm tra xác minh, thu thập chứng cứ và áp dụng các quy định pháp luật đối với các nội dung mà công dân KNTC, công khai đối thoại với công dân nhằm giải thích chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu và thực hiện, công khai kết quả xác minh để công dân đối chứng, từ đó kết quả giải quyết KN được khách quan và chính xác hơn, góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.
 
Các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp, đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 319 của Thanh tra Chính phủ, tham mưu, đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật, những vụ việc còn có ý kiến khác nhau thì thành lập đoàn kiểm tra làm rõ hoặc báo cáo xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương. Các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, Mặt trân Tổ quốc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục để nhân dân hiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về KNTC và pháp luật về đất đai để người dân KN đúng sự thật, đúng pháp luật, góp phần ổn định tình hình chính trị ở điạ phương.
 
Ngoài ra, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cũng đã quan tâm xem xét cuộc sống của các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để có chính sách hỗ trợ, đã tổ chức thực hiện hỗ trợ được gần 800 hộ với số tiền trên 12 tỷ đồng, tiến hành giao đất, hợp đồng giao khoán, cấp đất ở, xây dựng nhà, cho vay vốn ưu đãi cho các hộ dân. Cụ thể, UBND huyện Tân Châu hợp đồng giao khoán đất sản xuất là 206/280 hộ, mỗi hộ 1ha, UBND huyện Tân Biên giao đất sản xuất cho 167/174 hộ , mỗi hộ 0,5 ha; xây dựng và sửa chữa 249 nhà đại đoàn kết, cho 527 hộ vay phát triển sản xuất với số tiền 15 triệu/hộ. Vận động các tổ chức và cá nhân có đất sản xuất cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo được 2,6 tỷ đồng, nâng cao đời sống cho đồng bào, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đồng bào dân tộc… 
 
Hiện nay, Tây Ninh đã xây dựng Khu dân cư biên giới Chàng Riệc để bố trí đất ở, đất sản xuất cho 300 hộ dân có hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội và an ninh chính trị ở địa phương. 
 
+ Bà Rịa - Vũng Tàu: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương trong công tác giải quyết KNTC
 
Trong thời gian từ năm 2008 đến 2011 các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR - VT) đã giải quyết được số lượng đơn thư KNTC khá lớn; trong đó đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ KNTC phức tạp, tồn đọng lâu năm. Xử lý kịp thời tình hình KN tại cơ sở, những điểm nóng phát sinh và những vụ việc KN đông người, phức tạp. Đặc biệt là trong thời gian diễn ra các kỳ Đại hội của Đảng, các kỳ Bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương. 
 
Theo đánh giá của UBND tỉnh tỉnh BR - VT, tình hình KNTC từ năm 2008 - 2011 diễn ra khá phức tạp, số lượng vụ việc phát sinh khá lớn. Người KNTC thường xuyên tụ tập đông người, khiếu kiện vượt cấp gây áp lực cho các cơ quan Nhà nước. Nội dung KNTC trong kỳ chiếm 90% vụ việc liên quan đến đất đai như việc thu hồi đất, việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... Còn lại khoảng 10% các KN về đòi lại đất cũ, đòi lại nhà, đất Nhà nước quản lý, bên cạnh đó xuất hiện một số nội dung mới như KN về quy hoạch, xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, tranh chấp đất đai… Nội dung TC trong kỳ chủ yếu là do người KN khi bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bác yêu cầu KN thì chuyển sang TC người giải quyết KN. Để giải quyết tình trạng này, hàng năm UBND tỉnh BR - VT có xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ KNTC, tranh chấp tồn đọng kéo dài. Nếu phát sinh vướng mắc thì xin ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, trong đó có Cục III - Thanh tra Chính phủ. Cụ thể, từ khi có Kế hoạch 319/KH-TTCP đến cuối năm 2011, toàn tỉnh BR - VT đã thực hiện xong 10 vụ, còn lại 19 vụ đang tiếp tục thực hiện. 
 
Thông qua thực tiễn thực hiện Thông báo Kết luận số 130-TB/TW, Chủ tịch UBND tỉnh BR - VT kiến nghị các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng khi nhận đơn, thư khiếu kiện của dân về việc KN các quyết định hành chính, mà cụ thể là quyết định giải quyết KN cuối cùng, thì cần thụ lý, giải quyết luôn hoặc nói rõ quan điểm đúng sai theo thẩm quyền để trả lời cho đương sự và chính quyền địa phương. Tránh chuyển đơn, thư với cách đặt vấn đề chung chung như “đề nghị xem xét, giải quyết” vì sẽ làm cho đương sự trông chờ, hy vọng và nhiều lúc gây khó khăn cho địa phương. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai và pháp luật về KNTC, bảo đảm pháp luật về đất đai và pháp luật về KNTC được thi hành nghiêm chỉnh. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên & Môi trường có quan điểm, ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời đối với những vụ việc KNTC mà UBND tỉnh BR - VT đã có văn bản xin ý kiến, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài, bức xúc, phức tạp của địa phương.
 
                                                                                Theo Báo thanh tra

VIDEO