Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công đoàn Thanh tra Chính phủ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

21/07/2023

Ngày 21/7, Công đoàn Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo TTCP, Công đoàn TTCP đã tích cực triển khai công tác công đoàn với chủ đề hoạt động năm 2023 “Nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở” và đạt được nhiều kết quả trên các mặt hoạt động. Công đoàn TTCP thường xuyên chỉ đạo các Công đoàn bộ phận triển khai đến đoàn viên và người lao động việc chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Quy chế, quy định, nội quy của ngành, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Công đoàn TTCP thực hiện cơ bản chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong 6 tháng đầu năm đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, tích cực lắng nghe và tham gia, đề xuất những ý kiến với cấp ủy, lãnh đạo TTCP trong việc thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chính sách khen thưởng và các chế độ đãi ngộ khác.

Công đoàn TTCP cũng tích cực đẩy mạnh các hoạt động xã hội tình nghĩa Công đoàn trong năm, đã thăm hỏi đoàn viên Công đoàn ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn; phát động đoàn viên Công đoàn tham gia ủng hộ: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo” với tổng số tiền 100 triệu đồng để Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây 02 nhà tình thương. Tham gia hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương và nhiều hoạt động từ thiện khác.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn TTCP  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về truyền thống vẻ vang 78 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe để công tác tốt; củng cố và duy trì hoạt động câu lạc bộ văn hóa thể thao của cơ quan; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và của ngành Thanh tra.


VIDEO