Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công khai kết quả rà soát, kiểm tra Kết luận thanh tra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

26/04/2019

Ngày 25/04/2019, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì Hội nghị công bố công khai báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội (Kết luận số 2346/KL-TTTP-P5, ngày 19/07/2017 của Thanh tra TP Hà Nội). Tham dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành có liên quan cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP Hà Nội, huyện Mỹ Đức…

Đại diện Thanh tra Chính phủ đã công bố toàn văn Thông báo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra  số 2346 của Thanh tra TP Hà Nội về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Theo đó, Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc tiến hành thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thanh tra, các nội dung của Kết luận thanh tra phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo tính chính xác.

 

Phát biểu kết luận, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, quá trình rà soát, kiểm tra, Thanh tra Chính phủ làm rất nghiêm túc, chặt chẽ, có sự phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường; tất cả các yếu tố, các vấn đề pháp lý trong suốt quá trình dài đều được xem xét để bảo đảm kết quả rà soát khách quan, chính xác và chú ý phân tích đánh giá, xem xét các ý kiến khác của người dân. Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh đề nghị thời gian tới Hà Nội cần vận động, giải thích để người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình, chấp hành nghiêm nội dung kết luận thanh tra; tuyên truyền rõ kết quả rà soát, kiểm tra; tiếp tục kiểm tra, xử lý các sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan có liên quan sớm hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đang ở khu vực này theo đúng quy định pháp luật; quá trình xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng phải trên tinh thần thấu hiểu nguyện vọng, khó khăn của người dân, để người dân ổn định cuộc sống..

Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh phát biểu kết luận

Tiếp thu kết quả rà soát của Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng,  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết tăng cường tuyên truyền để cho người dân hiểu rõ hơn về nguồn gốc và quá trình sử dụng, quản lý đất đai tại sân bay Miếu Môn; giao UBND Huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm sớm hoàn thiện 14 phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đang ở khu vực này; UBND TP sẽ tiếp tục đôn đốc các sở, ngành và các cấp chính quyền thành phố cũng như các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc toàn bộ các nội dung kết luận được nêu trong kết luận của Thanh tra TP.


VIDEO