Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công khai kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

20/04/2020

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 có tại bản đính kèm:

  

Tài liệu đính kèm:


VIDEO