Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công khai kết luận thanh tra tại tỉnh Ninh Bình

31/10/2021

Ngày 29/10/2021, tại UBND tỉnh Ninh Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì việc công bố công khai Kết luận thanh tra về công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoảng sản và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường và làm việc về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cùng lãnh đạo các sở ngành, thành phố, huyện thị có liên quan cùng dự.

Tại buổi làm việc, đại diện Thanh tra Chính phủ đã công bố công khai Kết luận thanh tra số 465/KL-TTCP ngày 24/3/2021, về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại tỉnh Ninh Bình, thời kỳ 2011-2018.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định, cuộc thanh tra đã đánh giá được những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại tỉnh Ninh Bình, thời kỳ 2011-2018. Phó Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm nội dung Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với các đơn vị có liên quan của Thanh tra Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận thanh tra .

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh Ninh Bình đã báo cáo tình hình, kết quả giải quyết 2 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, gồm: Vụ việc của bà Phạm Thị Nhung, thành phố Ninh Bình  và vụ việc của ông Trần Văn Ngọc, huyện Kim Sơn. Qua nghe nội dung báo cáo của UBND tỉnh; ý kiến của Ban Tiếp công dân Trung ương và Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh Ninh Bình về hướng giải quyết 2 vụ việc này và giao cho Ban tiếp công dân Trung ương có văn bản thông báo chấm dứt việc tiếp công dân với 2 vụ việc này.

Tiếp thu các nội dung kết luận, kiến nghị  của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 476/KL-TTCP và ý kiến kết luận của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và trong quá trình thực hiện sẽ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ để đạt hiệu quả cao nhất; Đối với 2 vụ việc khiếu nại, trên cơ sở kết luận của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp chính quyền trong tỉnh giải quyết thấu tình, đạt lý để chấm dứt khiếu.


VIDEO