Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công khai kết luận thanh tra Dự án cải tạo mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên

06/03/2019

Ngày 05/03/2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì hội nghị công bố công khai kết luận thanh tra Dự án cải tạo mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên. Tham dự có đại diện các bộ: Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các cơ quan, đơn có liên quan.

Tại hội nghị này, đại diện TTCP đã công bố công khai toàn văn Kết luận số 167/KL-TTCP ngày 14/02/2019 về việc thanh tra toàn diện Dự án cải tạo mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên và Văn bản số 1388/VPCP-V.I ngày 20/02/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đối với kết luận thanh tra.

Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam phát biểu tại hội nghị

Các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Gang thép Thái Nguyên cũng như một số bộ có liên quan đều đồng tình với kết luận của TTCP và thông báo việc đã và đang triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Hoàng Ngọc Diệp Tổng Giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên phát biểu tiếp thu kết luận thanh tra

VIDEO