Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa

08/11/2021

Ngày 08/11/2021, tại Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì việc công bố Quyết định số 588/QĐ-TTCP ngày 27/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa. Dự và tiếp thu quyết định thanh tra có đại diện các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước; đại diện UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Bình Dương, đại diện lãnh đạo các Tổng công ty, các công ty cổ phần.

Theo đó,  Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên, do ông Lê Quang Tiệp, Thanh tra viên Cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến hết năm 2019; khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 80 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng công bố Quyết định số 605/QĐ-TTCP ngày 02/11/2021 về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 588/QĐ-TTCP. Theo đó, thành lập Tổ giám sát do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Thanh tra viên cao cấp, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp với Đoàn thanh tra phù hợp trong điều kiện tình hình mới, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công việc; cung cấp tài liệu, hồ sơ và báo cáo giải trình khi Đoàn thanh tra yêu cầu; sắp xếp kế hoạch cho phù hợp. Đối với Đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế của Đoàn thanh tra; thực hiện nghiêm túc, đúng, đầy đủ theo Kế hoạch thanh tra được duyệt; làm việc với các đơn vị có liên quan, phải có kế hoạch, nội dung yêu cầu cụ thể theo đúng đề cương Kế hoạch đã được phê duyệt, có trọng tâm, trọng điểm; phải đề xuất và đưa ra phương pháp làm việc phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo thực tiễn.


VIDEO