Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

07/10/2021

Ngày 01/10/2021, tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì công bố Quyết định số 511/QĐ-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ thanh tra trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý nhà nước về môi trường và khoáng sản. Cùng dự buổi công bố có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa và lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Bộ.

Theo đó,  Đoàn thanh tra gồm 14 thành viên, do ông Đinh Đăng Lập, Thanh tra viên Cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2021; khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 80 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng công bố Quyết định số 515/QĐ-TTCP ngày 06/10/2021 về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 511/QĐ-TTCP. Theo đó, thành lập Tổ giám sát do ông Hoàng Văn Ngọc, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Đoàn thanh tra phù hợp trong điều kiện tình hình mới, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công việc; cung cấp tài liệu, hồ sơ và báo cáo giải trình khi Đoàn thanh tra yêu cầu; cử một đầu mối giúp cho Đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi, sắp xếp kế hoạch cho phù hợp; cử cán bộ, công chức nắm được công việc để phối hợp cung cấp tài liệu hồ sơ kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, làm đầu mối liên hệ, phối hợp với các địa phương khi cần thiết.

Đối với Đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế của Đoàn thanh tra; thực hiện nghiêm túc, đúng, đầy đủ theo Kế hoạch thanh tra được duyệt; làm việc với các đơn vị có liên quan, phải có kế hoạch, nội dung yêu cầu cụ thể theo đúng đề cương Kế hoạch đã được phê duyệt, có trọng tâm, trọng điểm; phải đề xuất và đưa ra phương pháp làm việc phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo thực tiễn.


VIDEO