Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

02/11/2021

Ngày 02/11/2021, tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì việc công bố Quyết định số 595/QĐ-TTCP ngày 27/10/2021 của Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ, công tác quản lý thu, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 . Dự và tiếp thu quyết định thanh tra có Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng các Phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Theo đó,  Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Thanh tra viên Cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa xã hội (Vụ III), Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2020; khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 75 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng công bố Quyết định số 598/QĐ-TTCP ngày 29/10/2021 về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 595/QĐ-TTCP. Theo đó, thành lập Tổ giám sát do ông Đặng Trường Giang, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Đoàn thanh tra phù hợp trong điều kiện tình hình mới, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công việc; cung cấp tài liệu, hồ sơ và báo cáo giải trình khi Đoàn thanh tra yêu cầu; cử một đầu mối giúp cho Đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi, sắp xếp kế hoạch cho phù hợp. Đối với Đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế của Đoàn thanh tra; thực hiện nghiêm túc, đúng, đầy đủ theo Kế hoạch thanh tra được duyệt; làm việc với các đơn vị có liên quan, phải có kế hoạch, nội dung yêu cầu cụ thể theo đúng đề cương Kế hoạch đã được phê duyệt, có trọng tâm, trọng điểm; phải đề xuất và đưa ra phương pháp làm việc phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo thực tiễn.


VIDEO