Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra Đề án kiên cố hóa trường học và nhà công vụ giáo viên trên địa bàn 6 huyện phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh

13/03/2012

Thực hiện chỉ đạo thanh tra chuyên đề diện rộng “Đề án Kiến cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên” (Đề án KCH trường học) của UBND tỉnh, cung với việc chuẩn bị tập huấn hướng dẫn Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố (dự kiến thực hiện vào ngày 12 - 13/3/2012). Thanh tra tỉnh tập trung tổ chức triển khai thanh tra trực tiếp. Ngày 06/3/2012, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 20QĐ/TT ngày 27/02/2012 về “Thanh tra một số công trình, dự án thuộc Đề án Kiên cố hoà công vụ cho giáo viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Thực hiện chỉ đạo thanh tra chuyên đề diện rộng “Đề án Kiến cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên” (Đề án KCH trường học) của UBND tỉnh, cung với việc chuẩn bị tập huấn hướng dẫn Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố (dự kiến thực hiện vào ngày 12 - 13/3/2012). Thanh tra tỉnh tập trung tổ chức triển khai thanh tra trực tiếp. Ngày 06/3/2012, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 20QĐ/TT ngày 27/02/2012 về “Thanh tra một số công trình, dự án thuộc Đề án Kiên cố hoà công vụ cho giáo viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
Cuộc thanh tra này tập trung xem xét nội dung về chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của các chủ đầu tư đối với các công trình/dự án của Đề án KCH trường học với các địa phương khu vực phía bắc của tỉnh (gồm Nghi Xuân, Thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê) và một số công trình/dự án do các trường THPT làm chủ đầu tư. 
 
Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh) đã quán triệt tinh thần chung, yêu cầu các chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp tốt với thanh tra để thực hiện tốt cuộc chuyên đề thanh tra diện rộng này. 

Theo kế hoạch, sau tập huấn cho Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, vào đầu tháng 4/2012, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục thành lập Đoàn thanh tra thanh tra đầy đủ các nội dung thanh tra theo đề cương của Thanh tra Chính phủ để đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Đề án KCH trường học trên địa bàn toàn tỉnh./.

Chú thichs anh: Đc Phan Tiến Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố QĐ thanh tra

 

                                                     theo thanhtrahatinh.gov.vn


VIDEO