Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra chuyên đề việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn đi nước ngoài

11/07/2017

Ngày 11/7, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra chuyên đề việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn đi nước ngoài của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương. Đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương liên quan, các thành viên đoàn thanh tra, Tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra cùng dự công bố quyết định. ​

Quyết định số 1662/QĐ-TTCP ngày 03/7/2017 nêu rõ: Thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn đi nước ngoài của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương (trong đó có 04 bộ, cơ quan ngang bộ và 06 địa phương đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp; 08 bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 12 địa phương yêu cầu gửi bảo cáo phục vụ công tác thanh tra chuyên đề). Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2012 đến 31/12/2016. Thời hạn tiến hành thanh tra là 90 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn thanh tra có 14 thành viên do ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. 
Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng ban hành quyết định thành lập Tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo quyết định số 1662/QĐ-TTCP. Tổ có 03 thành viên do ông Dương Văn Phấn, Phó Vụ trưởng, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu, các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với đoàn trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác thanh tra; cử cán bộ đầu mối làm việc với đoàn. Đoàn thanh tra cũng như đơn vị được thanh tra cần bảo mật tài liệu theo quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế phát ngôn. Trong quá trình tổ chức thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị, đoàn thanh tra cần xây dựng chi tiết kế hoạch gửi tới các đơn vị để bố trí lịch làm việc hợp lý./.

VIDEO