Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ

28/10/2021

Ngày 28/10/2021, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã công bố và trao các quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ thuộc Văn phòng, Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Kế hoạch-Tổng hợp, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn bà Huỳnh Thị Xuân Đào, Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Văn phòng giữ chức Phó Chánh Văn phòng; Bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Hương Trà, Trưởng phòng Tiếp công dân I, Ban Tiếp công dân Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương; Điều động, bổ nhiệm có thời hạn Vũ Hồng Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa xã hội (Vụ III) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính; Bổ nhiệm ông Trần Xuân Dũng, Thanh tra viên chính, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ II.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Huỳnh Thị Xuân Đào

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Hương Trà

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Hồng Khánh

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Xuân Dũng 


VIDEO