Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công thương

14/08/2023

Ngày 11/8, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công thương.

Tại buổi công bố kết luận thanh tra, đại diện đoàn thanh tra đã trình bày nội dung Kết luận thanh tra số 1538/KL-TTCP ngày 7/7/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Theo Kết luận thanh tra, Bộ Công Thương đã nỗ lực tổ chức triển khai và chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiêp được giao. Về cơ bản, Bộ Công Thương, các Tập đoàn, Tổng công ty đã chú trọng thực hiện, cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính; thoái vốn hầu hết đối với các khoản đầu tư ra ngoài ngành.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc rà soát, tái cơ cấu còn chưa kịp thời, thiếu toàn diện, chưa khắc phục được tình trạng một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty hoạt động còn kém hiệu quả, một số dự án đầu tư lớn lâm vào tình trạng trì trệ chậm tiến độ, khó khăn, thua lỗ, Chính phủ đang phải tập trung chỉ đạo xử lý tháo gỡ (12 dự án ngành Công Thương).

Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Công thương, cho biết, Bộ Công thương sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đoàn thanh tra liên quan đến việc tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước thuộc bộ. Hiện tại Bộ Công thương đã có dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra và đang xin ý kiến các đơn vị. Bộ sẽ triển khai các quy trình, thủ tục và chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ một cách cụ thể, nghiêm túc. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Nguyễn Duy Bính, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn Thanh tra cho biết, việc công bố kết luận thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật. Trưởng đoàn Thanh tra đề nghị Bộ Công thương có kế hoạch để chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các kiến nghị theo kết luận thanh tra. Trong quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra, nếu có vướng mắc, Bộ Công thương và các đơn vị trao đổi với Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ để tổ chức thực hiện kết luận thanh tra đạt hiệu quả.

 


VIDEO