Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội

17/01/2023

Ngày 16/1, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hà Nội, giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021.

Tại buổi công bố kết luận, TTCP đã thông báo tóm tắt kết luận thanh tra số 1116/KL-TTCP ngày 16/12/2022 của Tổng TTCP. Kết luận thanh tra đã được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo tại Văn bản số 4663/VPCP - V.I ngày 27/12/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi này, đại diện một số đơn vị như Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Sở Tài chính, Bệnh viện Xanh pôn khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện một cách sớm nhất.

Nhất trí cao với nội dung tại kết luận thanh tra và tiếp thu chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, ngay sau khi TP. Hà Nội nhận được kết luận thanh tra của TTCP đã giao cho Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, nghiên cứu các nội dung kết luận thanh tra đã nêu để tham mưu cho UBND TP cách thức thực hiện. Hiện nay Thanh tra TP đã và đang thực hiện, trong thời gian tới sẽ tổng hợp ý kiến các Sở, ngành liên quan để báo cáo UBND TP. Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho rằng trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra sẽ có nhiều vướng mắc mong TTCP tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, đề nghị các bộ, ngành liên quan vào cuộc.

 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh, việc công bố kết luận thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo Phó Tổng TTCP, UBND TP. Hà Nội đã thực hiện rất nghiêm kết luận của TTCP. Mặc dù chưa có ý kiến của Thủ tướng, nhưng sau khi có kết luận chính thức UBND TP. Hà Nội đã triển khai thực hiện ngay. Điều đó cho thấy UBND TP. Hà Nội đã có những chỉ đạo sớm để triển khai tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị của TTCP. Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đề nghị, trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, nếu có vướng mắc, UBND TP.Hà Nội trao đổi với Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, TTCP.


VIDEO