Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Kết luận Thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

23/12/2022

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố công khai Kết luận thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. Hội nghị do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì. Tham dự công bố kết luận có đại diện Lãnh đạo Thanh tra Thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh UBND huyện Hoài Đức cùng một số đơn vị liên quan.

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận số 1016/KL-TTCP ngày 11/10/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ Kết luận Thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, công bố Kết luận thanh tra là bước thực hiện theo quy định của pháp luật thanh tra. Đây là cuộc thanh tra đột xuất, trên cơ sở đơn thư phản ánh của người dân, qua nắm bắt tình hình Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng đồng ý chỉ đạo thực hiện cuộc thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, UBND Thành phố Hà Nội và UBND huyện Hoài Đức cùng các sở ngành liên quan sớm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kết luận thanh tra. Đối với những nội dung có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, UBND Thành phố Hà Nội, các sở, ngành, UBND Huyện Hoài Đức chủ động trao đổi, báo cáo Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra) để cùng tháo gỡ, xem xét, giải quyết.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chỉ đạo, chậm nhất ngày 28/2/2023 các đơn vị liên quan phải gửi báo cáo việc thực hiện Kết luận về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 


VIDEO