Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Kết luận thanh tra tại Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

21/10/2022

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn tại Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì buổi công bố kết luận.

Tại buổi công bố kết luận, ông Đặng Hùng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn thanh tra thực hiện công bố các nội dung theo Kết luận số 966/KL-TTCP ngày 20/9/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho rằng, công bố kết luận thanh tra là thực hiện theo quy định của pháp luật, đề nghị các đơn vị liên quan không nêu ý kiến giải trình tại buổi này.  Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, Tổng Công ty Thuốc lá cần sớm xây dựng Kế hoạch để thực hiện kết luận, nhất là đối với một số nội dung đã được chỉ rõ trong Kết luận thanh tra liên quan đến trách nhiệm cá nhân, tập thể.

Đồng thời, Tổng Công ty Thuốc lá phối hợp với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, UBND Thành phố HN, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan để thực hiện nội dung đã được nêu rõ trong kết luận như việc thu hồi đất tại địa chỉ 152 Trần Phú, TP Hồ Chí Minh cần thực hiện xong trước 31/12/2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm giao Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ theo dõi đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện kết luận thanh tra.


VIDEO