Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục

09/12/2022

Ngày 8/12, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về giáo dục tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì buổi công bố kết luận.

Tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Phan Thăng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối Văn hóa xã hội, Trưởng đoàn thanh tra trình bày tóm tắt nội dung theo Kết luận số 955/KL-TTCP  ngày 14/9/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Kết luận thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và gửi các đơn vị tại văn bản số 4136/VPCP ngày 18/11/2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch. Việc công bố kết luận thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật, theo đó các đơn vị liên quan không nêu ý kiến giải trình tại buổi này. Phó Tổng Thanh tra giao Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện Kết luận thanh tra.

Tại buổi công bố, đại diện các cơ quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Lào Cai, Nhà xuất bản Giáo dục khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện một cách sớm nhất.

Kết luận tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và 12 tỉnh, thành phố liên quan triển khai tổ chức thực hiện ngay Kết luận. Đồng thời, đối với việc xử lý các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, các tỉnh thành phố liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kiểm điểm trách nhiệm song song với việc thực hiện Kết luận thanh tra để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu, những kiến nghị tại Kết luận thanh tra cần được thực hiện một cách triệt để, qua đó giúp cho việc quản lý nhà nước về giáo dục ngày một tốt hơn.


VIDEO