Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Chủ động giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo

30/01/2012

Năm 2012, tỉnh Quảng Bình sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các biện pháp phòng ngừa, phát hiện vi phạm. Đồng thời, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật những trường hợp vi phạm.

Một trong những nội dung được kỳ họp thứ IV, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI thông qua tại Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 là: Tập trung thanh tra các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, đầu tư và xây dựng, tài chính, an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; chủ động giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản gây ô nhiễm. Tăng cường kiểm soát giá thuốc, phát triển y học cổ truyền, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giải pháp được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đề ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng là thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân; đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, của người đứng đầu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các biện pháp phòng ngừa, phát hiện vi phạm, đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật những trường hợp vi phạm.

Theo Báo Thanh tra

VIDEO