Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

10/07/2020

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 10/7, Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Bí thư Đảng Ủy, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Hoàng Thái Dương dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo TTCP, lãnh đạo đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả hoạt động của Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Chi bộ cùng lãnh đạo Vụ thường xuyên triển khai, quán triệt kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề thiết thực, hiệu quả về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, xác định rõ chức trách nhiệm vụ; quan tâm, chăm lo công tác phát triển Đảng, thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng…. Trong đó, công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức, nhất là vai trò lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ đã được nâng lên rõ rệt; lề lối, tác phong làm việc được chấn chỉnh; nguyên tắc tập trung, dân chủ trong sinh hoạt đảng được duy trì và phát huy. Chi bộ, lãnh đạo Vụ cũng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu về các mặt công tác chuyên môn, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Toàn thể đảng viên, công chức trong Chi bộ có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, sống lành mạnh, trung thực, thẳng thắn, sẵn sàng đấu tranh chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm...

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ, đơn vị; đặt ra mục tiêu giữ vững danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên đều đạt xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có Đảng viên vi phạm kỷ luật; đẩy mạnh việc tự kiểm tra, giám sát và kiểm tra, giám sát của Chi ủy đối với đảng viên trong việc nói và làm theo Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Hoàng Thái Dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả và hoạt động của Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ trong nhiệm kỳ qua. Với kinh nghiệm từng nhiều năm công tác tại Vụ, đồng chí Hoàng Thái Dương chia sẻ những thách thức, khó khăn, vất vả mà người làm tổ chức cán bộ phải vượt qua, quyết tâm giữ gìn kỷ cương kỷ luật, gương mẫu, tích cực trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Hoàng Thái Dương tin tưởng, nhiệm kỳ 2020-2022, tập thể Vụ sẽ đoàn kết, thống nhất, khắc phục những tồn tại, hạn chế đưa tập thể Vụ ngày càng trưởng thành, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy, Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí; bầu đồng chí Đỗ Đức Toàn được làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Hưng làm Phó Bí thư Chi bộ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 08 đồng chí./..

VIDEO