Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Chi bộ Trung tâm Thông tin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

10/07/2020

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 9/7, Chi bộ Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra Đặng Khánh Toàn tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao về mọi mặt của Đảng ủy TTCP; Ban Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên luôn được quan tâm, chú trọng; quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ; Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
Nhìn chung, Chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra Chính phủ, góp phần tích cực vào kết quả hoạt động chung của Thanh tra Chính phủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách hành chính.
 

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, tập thể Chi bộ TTTT đoàn kết, sáng tạo, phát huy tối đa trách nhiệm của từng đảng viên, khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phương thức hoạt động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ TTTT phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm kiểm tra, giám sát từ 20 - 30% đảng viên trong Chi bộ; 100% đảng viên của Chi bộ được đánh giá đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp ít nhất từ 01 đến 02 quần chúng ưu tú vào Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam ghi nhận và đánh giá cao kết quả và hoạt động của Chi bộ Trung tâm Thông tin  trong nhiệm kỳ qua. Phó Tổng Thanh tra khẳng định, báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017-2020 được chuẩn bị khá toàn diện, đầy đủ các nội dung về lãnh đạo chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra kiểm tra giám sát hoạt động chi bộ.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng TTCP  Bùi Ngọc Lam lưu ý Chi bộ Trung tâm Thông tin tiếp tục coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ. 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Trung tâm Thông tin đoàn kết, trách nhiệm và có sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo với cấp ủy, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ TTCP.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy, Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng chí Lê Xuân Chương tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đồng chí, trong đó có 01 đại biểu dự khuyết./.


VIDEO