Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cần đẩy nhanh tiến độ ký kết quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Toà án Nhân dân tối cao

20/01/2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ ký kết quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Toàn án Nhân dân tối cao trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Ngày 19/01, tại Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Vụ Pháp chế, Ban Tiếp công dân Trung ương và đại diện các cục, vụ, đơn vị liên quan, bàn về Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao.

Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao được Dự thảo gồm 3 chương, 10 điều với mục đích, tăng cường sự chỉ đạo thống nhất và quan hệ phối hợp trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính của hai cơ quan, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Nội dung phối hợp bao gồm: phối hợp trong việc xây dựng văn bản pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính; phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân và việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án hành chính cũng như trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Tại buổi làm việc các ý kiến góp ý đối với Dự thảo quy chế tập trung vào nội dung phối hợp giữa hai cơ quan và hình thức thể hiện của quy chế. Ý kiến đại biểu cho rằng, xuất phát điểm của việc ký kết và ban hành quy chế từ yêu cầu của thực tiễn đặt ra trong công tác tiếp dân và xử lý đơn thư do đó, cần nghiên cứu cụ thể tên của quy chế sao cho phù hợp với nội hàm của vấn đề. Một số ý kiến khác bày tỏ, cần xây dựng quy chế thành thông tư liên tịch để có thể giải quyết các vấn đề khi mở rộng phạm vi phối hợp sang lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng.
 
Kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng yêu cầu Vụ Pháp chế nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu, đầu tư hơn nữa về thời gian để hoàn thiện nội dung cũng như hình thức của quy chế; tổng hợp những mục cần làm rõ mà Ban Tiếp công dân Trung ương đề xuất để có phương án điều chỉnh cho phù hợp; xây dựng thuyết minh và trình Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét trước khi gửi xin ý kiến Tòa án Nhân dân tối cao. Đối với tên gọi của Quy chế cần tiếp tục nghiên cứu, có thể đặt tên “Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Tòa án Nhân dân tối cao trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh”, trong đó nội dung phối hợp cần được nhóm thành các nhóm cụ thể. Đồng thời, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng lưu ý, việc phối hợp cần phải theo đúng thẩm quyền, có đầu mối ở cả hai cơ quan để đảm bảo quy chế được thực hiện một cách toàn diện.
 

 Đào Phượng  


VIDEO