Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bộ Tài chính: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá sữa

22/02/2012

Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng có thông tin về việc các công ty điều chỉnh tăng giá mặt hàng sữa. Ngày 20/2/2012, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 2080/BTC-QLG về việc thực hiện bình ổn giá của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá sữa.

Cụ thể, đối với mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Tài chính yêu cầu các công ty sản xuất và kinh doanh sữa không đăng ký điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi. Bộ Tài chính cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá theo quy định hiện hành và yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa phương thực hiện quy định này.

Đối với mặt hàng sữa nước, tuy không thuộc danh mục hàng hoá thực hiện việc đăng ký giá, nhưng theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, mặt hàng sữa là mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá bình ổn giá của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, kiểm soát và yêu cầu doanh nghiệp tại địa phương không tăng giá mặt hàng sữa khi các yếu tố đầu vào không thay đổi.
Đối với sản phẩm sữa nước đã tăng giá trong thời gian vừa qua (từ 1/1/2012), Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp có văn bản báo cáo về việc tăng giá kèm theo giải trình chi tiết về tỷ lệ tăng giá, nguyên nhân tăng giá. Sau khi có báo cáo giải trình của các doanh nghiệp, Sở Tài chính tại các tỉnh thành phố sẽ tổng hợp, kiểm tra, đánh giá mức hợp lý giữa tỷ lệ tăng (giảm) chi phí đầu vào so với tỷ lệ tăng giá bán.
Bộ Tài chính cho biết, trong trường hợp phát hiện vi phạm trong lĩnh vực giá thì xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá./.
 

Theo Dangcongsan.org​ 


VIDEO